Stadslandbouw in ontwikkelingslanden

stadslandbouw ontwikkelingslanden

Een groeiend deel van de wereldbevolking zal in enkele jaren in steden wonen. Deze groei doet zich met name voor in steden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Steeds meer arme mensen trekken daar van het platteland naar de stad, opzoek naar een beter leven met meer zekerheden. En dan? Dan wordt hun situatie er niet zozeer beter op. Met de groei van de steden in deze landen, groeit ook de armoede in de steden. Wat kan stadslandbouw bijdragen om de situatie van de arme stedelijke bevolking in steden te verbeteren?

Voedselproductie dichtbij huis

Een belangrijk kenmerk van stadslandbouw is dat de productie van voedsel plaatsvindt dicht in de buurt van de consumenten. Dit betekent dat het verse voedsel sneller en efficiënter bij de eindgebruiker kan komen. Een ander belangrijk voordeel is dat het verse voedsel daadwerkelijk beschikbaar is voor meer sociale lagen van de stedelijke bevolking, en dat het voor hen ook betaalbaar is. Stadslandbouw verhoogt dus de kwaliteit van het voedsel wat beschikbaar is voor het arme deel van de stedelijke bevolking.

In andere woorden kun je zeggen dat met stadslandbouw de voedselzekerheid in de stad wordt vergroot. Dit is een niet-te-stadslandbouw in ontwikkelingslandenonderschatten voordeel. De toegankelijkheid van vers, gezond voedsel in dichtbevolkte, arme stedelijke buurten verhoogt het niveau van gezondheid van deze mensen en vergroot dus hun vermogen om de kansen in hun leven te kunnen grijpen. Daarnaast is voedsel natuurlijk een eerste levensbehoefte. De voedselzekerheid zorgt er dus voor dat er minder arme mensen lijden onder een tekort aan voedsel, maar ook dat ze de mogelijkheid hebben om hun dieet aanzienlijk te verbeteren.

Dit moet niet worden onderschat. Zoals al eerder is genoemd in dit artikel, wonen er steeds meer arme mensen in steden. Deze stedelingen hebben veel moeite om te overleven in de grote, boze stad. Daarnaast zijn er in deze gezinnen veel zorgen, zoals werkeloosheid, een laag inkomen, geldnood, alcoholisme, drankverslaving, enzovoort. Ook is er in steden veel sprake van honger en ondervoeding. De mogelijkheid voor deze mensen om gezonde voeding voor een lage prijs te kunnen kopen, kan grote verschillen maken.

Zelf groente en fruit verbouwen

Bovenstaand punt (voedselzekerheid en de beschikbaarheid van betere kwaliteit voeding voor een betaalbare prijs) staat niet eieren thuisop zichzelf, maar moet in verband worden gezien met een andere mogelijkheid die stadslandbouw biedt aan de arme stedelijke bevolking: zelf voedsel kunnen produceren. Het stedelijk leven is een hard leven. Er heerst veel werkeloosheid, uitzichtloze situaties, ziektes, verslavingen, geweld, enzovoort. Stadslandbouw geeft deze mensen de mogelijkheid om te beschikken over voedsel zonder afhankelijk te zijn van anderen of andere factoren.

Zo kan een alleenstaande moeder haar kinderen gezond voedsel geven. Dit kost haar tijd, maar het is voor haar mogelijk om dit naast haar werk of samen met anderen te doen. Dan is ze niet afhankelijk van een onstabiel inkomen of andere personen of de discriminatie waarmee ze als vrouw te maken krijgt, zoals een lager inkomen.

Of wanneer de kostwinner van een gezin plotseling werkeloos raakt, ziek wordt of kampt met een verslaving (alcohol, seks, gokken), heeft het gezin nog steeds toegang tot gezond voedsel wanneer ze dit zelf verbouwen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het voedsel wat ze eten, want ze eten meer vers voedsel dat ze zelf verbouwen.

Wanneer ze een overschot verbouwen, kunnen ze dit bovendien verkopen aan anderen. Hierdoor kan stadslandbouw een inkomstenbron zijn. Dit is steeds meer te zien in de enorme wereldsteden in ontwikkelingslanden en ontwikkelende landen. Men verbouwd zelf voedsel thuis, in de stad, achter in de tuin of op een nabij gelegen stukje grond. Sommigen houden zelfs kippen, geiten, varkens of een koe. Allemaal op de beperkte ruimte die ze hebben. Ze consumeren het voedsel zelf, maar verkopen ook een deel aan anderen, bijvoorbeeld op een markt of op straat. Hierdoor voorzien ze zichzelf van gezond voedsel, bieden ze anderen gezond voedsel én genereren ze een klein, extra inkomen. De investeringen hiervoor zijn klein (qua geld) of op te brengen (qua tijd), terwijl de opbrengsten groot zijn (qua voedselzekerheid, gezond voedsel van goede kwaliteit en in geld).

Deze stadsboeren produceren aanzienlijke hoeveelheden voedsel voor stedelijke consumenten. Een ruwe schatting is dat in 1993 al 15-20 procent van het voedsel in de wereld werd geproduceerd in stedelijke gebieden. Dit cijfer zal nu vele malen hoger zijn.

Kans voor sociale achtergestelde groepen

Uit onderzoek blijkt ook dat stadslandbouw een kans biedt voor de sociale groepen die in de stedelijke samenleving een kippen op stadsboerderijachtergestelde situatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen, gehandicapten, ouderen en kinderen. Deze mensen zijn met stadslandbouw niet afhankelijk van de mening van anderen over werk, inkomen, sociale regels en mogelijkheden. Stadslandbouw biedt hen namelijk de mogelijkheid om zelf te voorzien in voedsel én in een inkomen. Dit gebeurt veilig achter de voordeur, buiten het oog van anderen die het werk afkeuren of die hen afkeuren.

Stadslandbouw vs. plattelandslandbouw

Stadslandbouw kan niet worden gezien zonder landbouw dat op het platteland wordt uitgevoerd. Het een sluit het ander absoluut niet uit. Er zijn nog steeds belangrijke voedselgroepen die niet in de stad (kunnen) worden verbouwd. Dit zijn producten die veel ruimte nodig hebben, zoals graan en mais. Maar ook bepaalde veesoorten hebben veel ruimte nodig om te grazen of veel voedsel om te eten, zoals koeien en schapen. Ook deze veesoorten worden nog steeds met name buiten de stad gehouden.

Het nationale voedselsysteem is nog steeds afhankelijk van de efficiëntie van de landbouw op het platteland. Toch kan de stad voorzien in voedsel wat bederfelijker is, wat gemakkelijker op kleine oppervlakten kan worden verbouwd en wat efficiënt kan worden verbouwd zodat het snel voedsel van kwaliteit kan opleveren.

Stadslandbouw biedt kansen

Stadslandbouw biedt dus ontzettend veel kansen, zoals:

 • Voedselzekerheid in de stad;kansen stadsboerderij
 • Voedselzekerheid voor de arme stedelijke bevolking;
 • Voedsel van betere kwaliteit;
 • Gezonde voeding voor de arme stedelijke bevolking;
 • Kansen voor achtergestelde sociale groepen;
 • Mogelijkheid op een extra inkomen.

De investeringen die men moet doen voor stadslandbouw, zijn klein en mogelijk. Men heeft ruimte nodig, waarover men vaak al dient te beschikken. Daarnaast heeft men minimale middelen nodig om het land te kunnen verwerken. Ook zaden zijn niet duur. Voor de geldinvesteringen zijn er in toenemende mate microkredieten beschikbaar, waar onder andere Koningin Maxima zich voor inzet. De hoogste investering is de investering van tijd.

Waarom stadslandbouw?

stadslandbouw

In de wereld zijn er steeds meer enorm grote steden. De verstedelijking in de wereld neem snel toe. Deze verstedelijking gaat gepaard met grote armoede in steden en onveilige buurten. Met name in steden in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zal een steeds groter deel van de arme bevolking gaan wonen.

Deze landen hebben moeite om hun stedelijke ontwikkeling zo vorm te geven dat er voor de groeiende bevolking werk en een leven in de stad is. Ook het afval en de voorziening van schoon drinkwater is steeds moeilijker. Hoe kunnen deze miljoenensteden toch een leefbare plek zijn voor de arme bevolking?

Stadslandbouw als aanvullende strategie in voedselvoorziening in de stad

Stadslandbouw (dit wordt ook wel stadslandbouw genoemd) kan een aanvullende strategie zijn om de voedselvoorziening in destadslandbouw in ontwikkelingslanden stad te verbeteren, maar ook de situatie van arme stedelingen. De kosten voor het leveren en distribueren van voedsel kunnen hiermee namelijk worden beperkt, omdat het voedsel niet meer hoeft te worden getransporteerd van landelijke gebieden naar de enorme metropolen. Ook kan het een oplossing voor arme gezinnen zijn om zichzelf te voorzien van gezond, betaalbaar voedsel.

Dus naast het vergroten van voedselzekerheid in de stad, kan stadslandbouw ook een bijdrage leveren aan de lokale economische groei, armoedebestrijding en de sociale uitsluiting van de arme bevolkingslagen, met name vrouwen. Daarnaast maakt het de stad groener, voorziet het in gezond voedsel voor de arme mensen in de stad en leert men over het belang van gezond voedsel. Ook kan het groen afval op een toegankelijkere manier worden hergebruikt (in de vorm van compost). Daarom wordt stadslandbouw steeds meer erkend door internationale organisaties, zoals UN-habitat en het World Food and Agriculture Organization (FAO).

Toegevoegde waarde stadslandbouw

Er zijn een aantal hoofdredenen waarom steden en internationale organisaties het idee van stadslandbouw ondersteunen. Deze redenen zullen hieronder worden besproken.

Het levert een bijdrage aan stedelijke voedselzekerheid en voeding

Een van de belangrijkste toegevoegde waarden van stadslandbouw, is dat het een hele toegankelijke oplossing biedt om meer voedselzekerheid te geven, en dan met name de zekerheid van toegang tot gezond voedsel, voor de arme stedelijke bevolking. Deze toegevoegde waarde is gebaseerd op een aantal feiten.

 1. Het is vaak relatief lastiger om in deze enorme steden in ontwikkelingslanden vers voedsel te kopen, zoals groente en fruit. Dit komt met name omdat het hier gaat om bederfelijk voedsel en enorme stedelijke gebieden.
 2. Vers voedsel is bovendien duurder in de stad, omdat de kosten van het transport vanaf de plattelandsgebieden waar het voedsel wordt verbouwd naar de stad, meegenomen wordt in de prijs. Daar komt bovenop dat de kosten van het verlies van bederfelijk voedsel ook in de prijs wordt opgenomen.
 3. Door feit 1 en 2 wordt het voor de arme stedelijke bevolking nog ontoegankelijker om vers voedsel te kopen, zoals groente en fruit. Dit beperkt hen in het hebben van een gezond dieet, wat ook de ontwikkeling van henzelf en hun kinderen beperkt. Groente en fruit is bij uitstek erg belangrijk in een menselijk dieet.
 4. Veel ontwikkelingslanden liggen in gebieden met een warm klimaat, het hele jaar door of een deel van het jaar. Dit klimaat zorgt ervoor dat voedsel nog sneller bederft.

Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om in de stad vers voedsel te verbouwen, wordt het negatieve effect van bovenstaande punten op het dieet van de arme bevolking verminderd. Bovendien krijgen deze mensen de kans om zelf het tij te keren en op een goedkope en toegankelijke manier te beschikken over hun eigen verbouwde voedsel. Dat is altijd goedkoper dan het te hoeven kopen.

Economische gevolgen

Maar natuurlijk is er meer. Stadslandbouw heeft ook economische implicaties.

Je eigen voedsel verbouwen bespaart geld. Je hoeft dit voedsel namelijk niet in de supermarkt te kopen. Je investeert er tijd in,markten maar de natuur doet het echte werk. Arme mensen uit ontwikkelingslanden besteden over het algemeen een aanzienlijk deel van hun inkomen aan voedsel, ongeveer 50 tot 70 procent. Wanneer ze zelf groente telen dat in de winkel relatief duur is, kunnen ze veel geld besparen. Wanneer ze een overschot verbouwen, kunnen ze dit verkopen en er zelfs geld aan te verdienen.

Voorbeelden uit de werkelijkheid onderstrepen dit. In verschillende steden kunnen inwoners een belangrijk deel van hun inkomen vergaren uit stadslandbouw. Bijvoorbeeld in Dar es Salaam, waar stadslandbouw naar schatting 60% van de informele sector vormt. In Addis Abeba kunnen zelfs de kleinste producenten van landbouwproducten een redelijk inkomen verdienen, zonder dat ze hier een groot kapitaal voor nodig hebben. In Mexico-stad kan het produceren van varkensvlees of melk een belangrijke aanvulling geven op een gezinsinkomen.

Naast slechts het verbouwen van producten, levert stadslandsbouw een hele rits aan micro-ondernemingen op en stimuleert het de ontwikkeling van andere ondernemingen, zoals verkopers, transporteurs, leveranciers, werknemers, enzovoort.

Bovendien is er ook sprake van economische groei in andere gebieden, zoals de productie van aanvoerproducten. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van het recyclen van groen afval voor de compost voor stadslandbouw. Ook kan er biologisch worden verbouwd en bieden stadsboerderijen een goede plek voor het verwerken van overtollig regenwater in de stad.

Het voedsel dat wordt geproduceerd, kan vervolgens in het huishouden worden verwerkt tot verkoopbare producten met een toegevoegde waarde (added value). Denk bijvoorbeeld aan het maken van yoghurt of kaas uit melk, of het frituren van bananen, kip en eieren voor de verkoop. Daardoor kan men een toegevoegde waarde geven aan de landbouwproducten om nog meer te verdienen.

Sociale gevolgen

Stadslandbouw kan hierin een belangrijke bijdrage leveren in de strategie voor armoedebestrijding en sociale integratie. Het geeft de arme stedelijke bevolking een kans om van niets iets te maken. Het geeft bovendien de zwakke groepen een kans op voedsel en het verdienen van geld op een toegankelijke manier, zoals vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten.

Bijdragen aan stedelijke ecologie

Dit punt is al kort genoemd. Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan het stedelijke ecologische systeem. Bijvoorbeeld door het recyclen van groen afval tot compost voor de stadsboerderijen. Maar ook voor het opvangen van regenwater om overtollig water in de buurten te beperken, waardoor overstromingen kunnen worden beheerst. Bovendien maakt het de grijze, betonnen stad een stukje groener en natuurlijker.

7 groenten en fruitsoorten die je in een appartement kunt verbouwen

tomaten boom

Het klinkt voor veel stadsbewoners misschien als een verrassing, maar het is zeker mogelijk om zelf je groente te verbouwen in je stadstuin of appartement. Stadslandbouw is zelfs hip. Met een beetje planning, de juiste middelen en geduld is het prima mogelijk om je eigen groente en fruit te verbouwen. Dat geeft je de lekkerste producten uit je eigen tuin. Beter dan je ooit hebt geproefd. Het is hetgeen wat de natuur je geeft. Puur natuur, zelf verbouwd. Het is een geweldige manier om te genieten van de natuur, een leuke hobby uit te oefenen en een leuke manier om ecologisch en milieuvriendelijk bezig te zijn.

Of je nu een tuin hebt of een appartement met balkon, het is belangrijk om de juiste aarde te hebben. Vaak bestaat de aarde in de stad uit te veel klei of juist te veel zand. Je kunt de grond wat ophogen met goede, vruchtbare aarde die rijk is aan voedingsstoffen en de juiste samenstelling heeft om het water goed af te voeren of juist vast te houden.

In dit artikel worden 7 verschillende soorten groente en fruit genoemd die niet alleen goed binnenshuis groeien, maar ook op het balkon of in de tuin. Je hebt niet enorm veel zon nodig, maar wel voldoende zon. Sommige planten kunnen worden blootgesteld aan buitentemperaturen, anderen staan liever binnen achter het raam. Het gaat erom dat je de juiste condities creëert waarin de planten goed groeien.

En de spullen die je nodig hebt, kun je gemakkelijk in de bouwmarkt halen of bij de bloemist. Zoals potten, bloembakken, de juiste aarde, een schepje, een gieter en natuurlijk zaden. Je zal de natuur zien groeien in je eigen huisje. Dat is een wonderlijk fenomeen.

De volgende groente kun je gemakkelijk zelf verbouwen.

Avocado

Je kunt natuurlijk een pit van een opgegeten avocado in een grote pot met aarde doen en wachten totdat er iets uitgroeit. Je kunt ook een klein avocado boompje komen om het proces iets te versnellen. De plant heeft het hele jaar door voldoende licht en warmte nodig. Daarom groeit deze plant zo goed in warme landen. Plaats de plant dus binnen bij het raam met veel zonlicht.

Het onderhouden van de avocado boom is redelijk eenvoudig. Geef het ongeveer één keer per week water en snoei alleen als het echt nodig is. Wanneer de boom vrucht geeft, moet je de geoogste avocado’s nog enkele dagen of zelfs weken laten rijpen. Geduld is dus een schone zaak.

Als je ervoor kiest om de pit te laten groeien, hang de pit dan met een tandenstoker in een glas met warm water. Zorg ervoor dat de pit naar beneden groeit. Geef regelmatig water. Binnen een week of twee zullen de wortels zijn uitgegroeid en kun je het overplaatsten naar een grotere pot met aarde.

Dan is het wachten op je eigen avocado’s.

Tomaten

Er gaat weinig boven een heerlijke, sappige tomaat. De beste tomaten zijn de tomaten die zelf verbouwd. Maar dat doe je niettomaten thuis kweken zomaar. Tomaten hebben veel zonlicht nodig, ongeveer 12 tot 18 uur per dag. Je begrijpt dat tomaten goed groeien in de zomer, bij voorkeur binnen voor het raam in een ruimte pot. De groeiende tomaten kunnen redelijk zwaar worden voor de plant. Zorg er daarom voor dat je de plant goed verstevigd met bijvoorbeeld een houten stokje. Of verbouw trostomaatjes.

Boontjes

Kun jij ook zo genieten van verse boontjes? De beste komen uit eigen tuin. Verse boontjes zijn typisch Hollands eten. Lekker met aardappels, een karbonade en jus. Zie jij het al voor je?

Boontjes zijn heel gezond en makkelijk om zelf te kweken. Plant de zaden van de boontjes in losse, zanderige grond dat rijk is aan meststoffen. Plant het in lange, smalle rijen, zodat de wortels de ruimte hebben om wortel te schieten en het overtollige water af te voeren. Boontjes hebben ongeveer 6 uur zonlicht per dag nodig. Vandaar dat het een goede groente is om in de wintermaanden te verbouwen. Ze hebben weinig zorg nodig, buiten het planten van de zaden. Zorg ervoor dat de grond goed vochtig blijft.

Wortels

Dit is ook een typisch Hollandse groente. Heerlijk om je eigen hutspot te maken, met verse wortels, uiten en aardappelpuree.wortels thuis kweken Maar je kunt ook wortelsoep maken, of de wortels in zo’n beetje elk gerecht verwerken. Wortels hebben een natuurlijke zoete smaak, wat perfect in heel veel gerecht past.

Het geheim voor heerlijke wortels is ze te planten in grond dat rijk is aan voedingsstoffen en zacht is, zodat de wortels goed kunnen groeien. Plant de zaden ongeveer 6 centimeter uit elkaar in smalle, maar diepe geulen. Het is belangrijk om de grond vochtig te houden, zodat de wortels goed kunnen ontkiemen.

Citrusvruchten

In ons koude klimaat, kun je citrusvruchten het beste binnenhuis kweken. Je kunt beginnen met bijvoorbeeld een klein sinaasappelboompje. In de tuinwinkel worden regelmatig kleine fruitboompjes verkocht, oftewel dwergbomen. Deze komen vaak al in hun eigen pot.

Het ziet er vaak heel leuk uit, maar citrusvruchten hebben wel redelijk wat tijd nodig om te groeien. Over het algemeen kan zo’n boompje in 6 tot 12 maanden fruit produceren. Bijvoorbeeld citroenen, limoenen, pruimen of mandarijnen.

Aardbeien

Echte Hollandse aardbeien plant je zelf. Op het platteland staan ze her en der verspreid in het landschap. Overal de heerlijke aardbeiplanten, waar je wilde aardbeien kunt plukken.

Maar je kunt ze ook zelf verbouwen. Voor aardbeien kun je namelijk bepaalde kits kopen, waar alles al in zit wat je nodig hebt. De kit zorgt ervoor dat je fruitplant continue gevoed wordt. Lekker handig dus.

Verse kruiden

Je kent de scene vast wel. Tijdens het koken loop je even naar je eigen kruidentuintje om heerlijke, verse kruiden te plukken. kruiden thuis kwekenDe pas geplukte kruiden hebben een betere smaak dan alle kruiden die je ooit hebt geproefd. Denk bijvoorbeeld aan munt, basilicum, peterselie, salie, tijm, rozemarijn, enzovoort.

Kruiden zijn erg makkelijk om te kweken. Er zijn zelfs kant en klare plantjes te koop. Ze groeien redelijk snel, dus wanneer je wat kruiden oogst tijdens het koken, zal het weer snel zijn aangegroeid. Kruiden hebben wel veel water nodig. Je moet ze dus regelmatig water geven. Het liefst dagelijks.

Hoe verbouw je met weinig ruimte groente en fruit in de stad

thuis kruiden verbouwen

In de stad is ruimte kostbaar, omdat er simpelweg niet veel ruimte beschikbaar is. Toch kun je gemakkelijk zelf groente verbouwen en fruit kweken. Je moet alleen weten hoe. Met een beetje vindingrijkheid is het eenvoudige om heerlijke, verse kruiden en groenten te verbouwen in je appartementje in de stad.

Je eigen groentetuin aanleggen

Het eerste wat je moet bepalen, is waar je je moestuintje wilt aanleggen. De hoeveelheid ruimte is een belangrijke afweging bij de keuze welke planten je kunt laten groeien. De juiste manier is optimaal gebruik maken van de ruimte die je hebt. Dit kun je doen met slimme technieken en het verbouwen van de juiste groenten en fruitsoorten.

Ik raad je aan om rekening te houden met de volgende factoren wanneer je thuis begint aan het verbouwen van je eigen groente en fruit.

Zonneschijn

Alle bloemen en planten hebben voldoende zonlicht nodig. Zorg ervoor dat je tuintje in zijn geheel voldoende zonlicht kan krijgen. Het is essentieel dat hetgeen wat je verbouwd direct zonlicht krijgt, maar ook dat ze voldoende zonlicht krijgen om zichzelf te kunnen voeden en te kunnen groeien.

Water

Naast zonlicht is water het andere belangrijkste punt voor het succesvol laten groeien van planten. Houdt er rekening mee dat tomaten thuis verbouwenje een waterbron in de buurt hebt, of werk anders met gieters. Het is ook een voordeel wanneer de planten regenwater ontvangen. Zorg er daarnaast voor dat de planten voldoende aarde hebben om het water in vast te kunnen houden. Dit geldt met name wanneer je de planten niet direct in de grond plant, maar in potten en bakken.

Het is niet noodzakelijk om de planten dagelijks water te geven, behalve als het weer erg warm en droog is. Plantenwortels en de aarde hebben namelijk de belangrijke eigenschap dat ze water vasthouden. Toch moet je in de gaten houden dat de planten genoeg water hebben om te groeien.

Drainage en irrigatie

Afhankelijk van de grootte van je moestuin, is het belangrijk dat je een goed watersysteem aanlegt. Dit betekent dat het water niet blijft liggen op de aarde in plassen, maar efficiënt wordt afgevoerd. Bij te veel water verdrinken je planten en gaan ze dood, of kan er schimmel ontstaan op de wortels.

Ruimte

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de planten. Dit heeft niet alleen betrekking op de ruimte boven de grond, maar vooral ook de ruimte tussen de wortels onder de grond. Een beetje kennis van de groei van de planten komt hierbij goed van pas.

Planten die te dicht op elkaar staan en/of te weinig ruimte hebben, groeien niet goed. Daarnaast moet je ook rekening mee houden dat er voldoende ruimte is voor het verplanten, oogsten, snoeien en de irrigatie (waterafvoer).

Een tuintje aanleggen bij je huis

Ben je er klaar voor om actief groente en fruit te bouwen in je eigen tuin aan huis? Leuk! Ik raad je meteen aan om niet heel tuintje aan huisveel geld uit te geven aan duur gereedschap en dure machines. Dat is niet nodig voor een kleine moestuin. Hergebruik juist de dingen die je hebt. Je hebt namelijk geen ingewikkelde spullen nodig voor een tuin.

Je hebt een aantal basisdingen nodig. Bijvoorbeeld aarde en potten. In de meest onwaarschijnlijke situatie kan iets groeien, zolang je maar de belangrijkste voorwaarden hiervoor creëert.

Ruimte is met name in de stad beperkt. Afhankelijk van de ruimte die je hebt, kun je een horizontale tuin creëren of een verticale tuin.

Horizontale stadstuin

Dit is de meest bekend tuin. Het ligt voor, achter of naast het huis. Je kunt er bloemen, sierplanten en groente en fruit naast elkaar verbouwen. Je kunt deze tuin in verschillende onderdelen verdelen: een moestuin, siertuin, bloemenperk, terras, grasveld, enzovoort.

Verticale stadstuin

Dit type tuin is perfect geschikt voor in de stad, met name wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. De verticale tuin bestaat uit verschillende hoogtes die boven elkaar staan. Meestal hangt het aan een muur. Deze tuin bespaart ruimte en ziet er prachtig uit. Want nogmaals: wanneer jij de juiste condities creëert, groeit het wel.

Het selecteren van de juiste grond en zaden voor je stadstuin

Wil je spinazie, courgette, tomaten of aubergines verbouwen? Je kunt doen wat je wilt. Er zit geen limiet aan wat je met je kopen zaden voor moestuineigen groentetuin kunt bereiken. Voordat je ergens aan begint, heb je een goede aarde nodig voor een gezonde plantengroei met veel vrucht.

De grond in de stad bevat vaak veel zand en klei. Dit is niet een hele goede bodem om op te verbouwen. Je kunt daarom het beste vruchtbare aarde inkopen. Deze kan je als deklaag in je tuin aanbrengen of in potten gooien. Deze aarde kun je gemakkelijk vinden bij de bouwmarkt of bloemenwinkel bij jou in de buurt.

Je kunt ook extra compost gebruiken om een vruchtbare bodem te creëren. Hiervoor kun je het organisch afval gebruiken wat je zelf produceert. Lekker ecologisch dus. Dit is een fantastische, gezonde en voedingsrijke bodem waarop je groente en fruit kunt verbouwen. Bovendien is het gratis.

Ecologische stadstuin

Wil jij je eigen ecologische stadstuin aanleggen? Ik geef je graag 3 tips:

 1. Kies seizoensgroenten

Die groeien in het betreffende seizoen veruit het beste. Dit bespaart je bovendien kunstmest en veel moeite. Bovendien is het verbouwen van seizoensgroente goed voor de algehele gezondheid van je moestuin. En het is lekker, want wie houdt nou niet van boerenkool in de winter of aardbeien in de lente?

 1. Gebruik verschillende planten

Verschillende planten hebben verschillende eigenschappen die goed zijn voor je moestuin. Sommige hebben bijvoorbeeld een natuurlijk afweermiddel tegen bepaalde insecten of schimmels. Anderen zijn mooie, geurige bloemen die bijen aantrekken.

 1. Creëer je eigen bodem

Is je grond nog niet helemaal klaar om te beplanten? Je kunt ook andere manieren gebruiken. Uitgeholde aubergines die met een vochtig doekje zijn voorbehandeld kunnen bijvoorbeeld dienen om je zaden te laten groeien. Deze kun je vervolgens verplaatsen naar de aarde wanneer ze groter zijn.

Zie jij je eigen moestuintje wel zitten? Laat je vooral niet tegenhouden. Alles kan, zolang je het wilt en je ervoor inzet. Met name in de stad is een klein groen strookje waar je je eigen groente verbouwt een klein paradijsje op aarde. En ohja: zelf verbouwde groente smaken altijd het lekkerst.